NG RACING krijgt de steun van SRS (voorheen Wintershall), een oliemaatschappij met 1eraffinage olie. Dit betekent een sterke kwalitatieve olie, waardoor er lager in viscositeit kan gegaan worden, met als resultaat een beter motorrendement. Hierin onderscheidt SRS zich van maatschappijen met 2e of zelfs 3e raffinage olie. Deze hebben telkens wel de goede additieven, maar ontbreken aan inwendige sterkte. Daardoor is er bij deze raffinages bij een te lage viscositeit kans op motorschade, hetgeen bij SRS-olie niet het geval is.

NG RACING levert gebruikte motorolie aan de laboratoria van SRS, zodat deze secuur geanalyseerd kunnen worden. De analyse houdt in dat er bepaald kan worden hoeveel brandstofverdunning er heeft plaatsgevonden, hoeveel vervuiling heeft opgetreden (metaal- of aluminiumdeeltjes), en of de olie op enig moment te warm geweest is.